Kontakt
Kontakt
Sídlo:

EnviPor spol. s r.o.

Partizánska 411

951 51 Nová Ves nad Žitavou

IČO: 45 433 861

DIČ: 2022983501

IČ pre DPH: SK 2022983501

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel s r.o., vložka číslo 26168/N

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2923833536/1100


Kontakt:

Mobil (Orange): +421/907/621 388

Mobil (T-Mobile): +421/908/888 033

E-mail: oszi@envipor.sk, envipor@envipor.sk