Kto sme

Spoločnosť EnviPor spol. s r.o. bola založená 12.3. 2010 za účelom poskytovania služieb v oblasti životného prostredia, pričom našou nosnou činnosťou sú nasledovné oblasti:

  • Nakladanie s odpadmi a obalmi,
  • Ochrana vôd,
  • Posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V rámci balíku našich služieb vieme poskytnúť aj poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia, prípadne v ďalších oblastiach podľa požiadavky zákazníka. Poradenskú činnosť poskytujeme zákazníkom vo forme trvalého dohľadu na základe zmluvy alebo jednorazovo. Oba spôsoby služieb zákazníkovi „ušijeme“ na mieru, a preto dostane službu, ktorú si sám vyberie.

Okrem uvedených poradenských činností vieme zabezpečiť:

  • prostredníctvom organizácií oprávnených na nakladanie s odpadmi zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov,
  • uzatvorenie zmluvného vzťahu s kolektívnym systémom (elektrozariadenia) alebo oprávnenou organizáciou (obaly).

 

Je len na Vás, ktorú z našich služieb si vyberiete.